Sherbimet

Ndertim

Kompania Jon sh.p.k operon ne fushen e ndertimit qe ne vitin 1994 dhe akoma dhe sot. Me cilesine dhe profesionalitetin e saj ne kete fushe ka arritur te ndertoje identitetin e saj si nje nder kompanite me te njohura ne mbare vendin.

Dysheme

Kompania Jon sh.p.k ofron sherbimin e shtrimit te dyshemeve per projekte Industriale si dhe per ato rezidenciale.Duke perdorur produktet e markes gjermane Forbo Corporate ofron cilesi dhe profesionalizem

Hidroizolim

Kompania Jon sh.p.k ofron sherbimin e Hidroizolimit per projekte industriale si dhe per ato rezidenciale . Duke perdorur produkte te te markes Italiane Volteco SPA ka arritur te perfundoje projektet e veta me sukses dhe profesionalizem.

Betone te Paaktivizuara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Higjenizim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Konsulence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prerje dhe Nderhyrje ne Beton

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Trajtim i Ujrave te Ndotura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Historia e Jon sh.p.k

JON sh.p.k me eksperience 22 vjecare ne treg, operon ne te gjitha fushat e ndertimit. Krijimi i JON shpk si kompani daton ne 04 prill 1994, ne qytetin e Patosit, Fier, e drejtuar nga themeluesi dhe ortaku I vetem, ing.

Gezim Beqaj, me pervoje te meparshme 8-vjecare si inxhinier ndertimi dhe drejtues ne ndermarrje shteterore, si dhe me nje staf te vogel punonjesish, te kualifikuar ne fushen e ndertimeve dhe sherbimeve ne ndertim. I vetmi burim financiar per fondin e kapitalit te themeltar (100 000 leke) ishin te ardhurat modeste te ortakut te vetem, te realizuara nga puna e tij ne vite. Kontratat e para te kompanise kane qene te natyres se riparimeve dhe sherbimeve ne fushen e ndertimit me kompanine Albpetrol-Patos dhe me pas ne fushen e infrasruktures: ujesjelles-kanalizime-rruge, me investimet e buxhetit te shtetit, bankes Boterore, Komunitetit europian dhe donatoreve te ndryshem nderkombetare. 

Per 12 vitet ne vijim infrastruktura u be fusha kryesore e aktivitetit, ku, gjate peruidhes 1996-2008 jane realizuar rreth 46 kontrata si kontraktor I pare, pa konstatimin e asnje defekti, me vlere rreth 8 436 000 euro. Prioriteti kryesor I investimeve te kompanise ishte fuqizimi I teknologjise dhe logjistikes si dhe kualifikimi i personelit per sipermarrje ne fushen e infrastruktures. Ishte e para qe aplikoi teknologjite e reja te tubacioneve P.E. per uje-gaz-sjelles dhe kanalizime ne realizimin e kontratave te kesaj fushe. Fleksibiliteti, efikasiteti dhe qendrueshmeria u vune ne themel te politikave te zhvillimit te kompanise, politika qe e orientuan ate vazhdimisht ne kerkimin e burimeve te reja pa u shkeputur nga ekzistueset. 

Per 12 vitet ne vijim infrastruktura u be fusha kryesore e aktivitetit, ku, gjate peruidhes 1996-2008 jane realizuar rreth 46 kontrata si kontraktor I pare, pa konstatimin e asnje defekti, me vlere rreth 8 436 000 euro. Prioriteti kryesor I investimeve te kompanise ishte fuqizimi I teknologjise dhe logjistikes si dhe kualifikimi i personelit per sipermarrje ne fushen e infrastruktures. Ishte e para qe aplikoi teknologjite e reja te tubacioneve P.E. per uje-gaz-sjelles dhe kanalizime ne realizimin e kontratave te kesaj fushe. Fleksibiliteti, efikasiteti dhe qendrueshmeria u vune ne themel te politikave te zhvillimit te kompanise, politika qe e orientuan ate vazhdimisht ne kerkimin e burimeve te reja pa u shkeputur nga ekzistueset. 

Ne vitin 2007 kompania e transferon qendren e aktivitetit te saj ne Tirane. Kapitali I nenshkruar ne kete periudhe arrin shifren 40 300 000 leke (rreth 310 000 euro), si rezultat I rikapitalizimit te fitimeve te realizuara. Krahas infrastruktures, shihet me perparesi orientimi ne fushen e ndertimeve, rikonstruksioneve dhe sherbimeve ne ndertim. Specifika e ketij orientimi ishte: sjellja ne treg e markave me te mira te certifikuara me standartet europiane dhe njekohesisht teknologjive te po ketij niveli te aplikimit te tyre. 

Ne kete fushe gjate viteve 2002-2012 jane realizuar rreth 50 kontrata, kryesisht me investitore private, qe kapin vleren rreth 5 237 600 euro. Vlera e kapitaleve ne fund te vitit 2012 arrin ne 115 000 000 leke (rreth 833 000 euro). Investimet ne kete periudhe u perqendruan krahas promovimit te materialeve dhe teknologjive te reja ne infrastrukture (e gjithe gama tuba-rakorderi PE per ujesjelles-kanalizime,impiante pastrimi ujrash, etj), edhe ne ndertime industriale (dysheme industriale, konstruksione,etj) ne ndertime civile (hidroizolime tarracash, ballkonesh dhe katesh nen toke, depozita uji, etj.) ne kualifikimin e personelit per njohjen dhe aplikimin e ketyre materialeve dhe teknologjive, ne studimin e tregut europian (pjesemarrja ne panaire, workshop-e, etj), ne realizimin e bashkepunimeve me prodhues prestigjoze te markave te njohura,si: Nord Resine, Impertek, Eurotubi,Ferriere Nord, Maddalena, System Group, Volteco, Gapi Paint, Pontarolo Engineering, etj, ne Itali, Geberit ne Svicer, Forbo Flooring, Filtrix ne Hollande, CS France ne France, nder te cilat per kompanite Volteco , System Group, Forbo Flooring , ka fituar perfaqesine ekskluzive te tregut ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni. Profili qe sot kompania prezanton , pas 22 vjetesh aktivitet te panderprere, verteton bindshem se ka ecur ne rrugen e duhur te nje zhvillimi gradual, te qendrueshem e te sigurte dhe me potenciale materiale e njerezore qe garantojne perspektive .

Cfare Thone Klientet Tane Per Ne !
Na Kontaktoni