Sherbimet

Ndertim

Jon shpk e krijuar ne vitin 1994 ka realizuar mbi 200 kontarta sipermarrjeje ne fushen e ndertimit.Jon shpk eshte nje kompani e çertifikuar dhe me nje staf te kualifikuar inxhiniero teknik te trajnuar edhe jashte vendit si ne itali , hollande,zvicer etj per teknologji inovative ne fushen e materileve te ndertimit dhe te aplikimit.

Dysheme

Jon shpk eshte nder te paret ne Shiperi qe ka ofruar sherbime ne ndertimin e dyshmeve industriale ,antibakteriale , Epoxy apo Rezine. Duke nisur me projektet e para nga viti 2002 e ne vijim Jon shpk ka realizuar me dhjetra kontrata.Per te dhene nje kualitet te padikutueshem JON shpk merr persiper – Viziten ne kantier dhe nxjerrjen e ...

Hidroizolim

Ne fushen e Hidroizolimeve Jon shpk ka filluar qe te sherbej ne treg qe nga viti 2005 dhe ne vijim.Qe nga viti 2008 dhe ne vijim JON shok gezon perfaqesine zyrtare per rajonin e Ballkanit perendimor te kompanise Italiane VOLTECO e cila eshte eshte njera nga me te mirat ne Ve det e BE si prodhues I materialeve hidrpoizolues.

Betone te Paaktivizuara

a. Jon shpk sin je nder kompanite shqiptare qe investon vazhdimisht per futjen e teknologjive innovative ne ndertim se vitin 2020 ka futur ne treg produkte te kompanise Angleze CONCRETE CANVAS duke e perfaqesuar ate ne rajonin eBallkanit Perendimor.

Higjenizimi i Ambjenteve me Ozon(O3)

Jon shpk ne vitin 2020 ka futur ne treg paisje italiane qe sherbejne nper higjenizimin e dhomave apo ambineteve te mbyllura si edhe per automjetet si vetura,autoambulanca,kamion qe trasportojne ushqime apo autobuza etj....

Konsulence

a. Jon shpk me nje kesperience prej mbi 26 vjet ne tregun e ndertimit dhe si perfaqeues I mbi 20 kompanive prodhuese te teknologjive dhe produkteve ne ndertim nga vendet e BE por edhe me gjere si ne Australi apo Angli etj ka perfituar nje pervoje dhe kualifikim te kenaqshem, e afte per te dhene konsulece te niveleve te larta ne disa fusha shume specifike ne sektoprin e ndertimit.

Prerje dhe Nderhyrje ne Beton

a. Jon shpk fal stafit te kualifikuar dhe paisjeve qe zoteron ka te gjitha mundesite qe te realizoje prerje,nderhyrje, hapje vrimash apo riparime te ndryshme ne struktura betoni dhe betoni te armuar.Ne mundemi qe te ndrym edhe per rrafshimin apo prrjen ne kuote te dyshmeve te betonit te nderuara keq si dhe te dnerhym edhe per rritjen e aftesise apo rezistences s edyshemeve apo masteve ( nenshtresave) deri neoprurjen e tyre ne parametrat e duhur teknik.

Termoizolim 100% Natyral

a. Jon shpk , si perfaqesuse e kompanise Tecno Shugeri ne vitin 2020 ka futur ne treg produkte termoizolues dhe akustike qe prodhohen nga lende te para 100 % natyrale.Eshte I vetmi product ne bote qe eshte 100% natyral I prodhuar nga levozhgat e nje peme te vecante dhe pasi trajtohet vetem me avull uji per dizifektim dhe paketim ai presohet ne panele te gatshem per tu perdorur per termoizolim dhe izolim akustik.

Trajtim i Ujrave te Ndotura

Jon shpk ka eksperience dhe ofron sherbime per trajtimin eujerave te ndotur tec do lloj natyre ato qofshin.Ne funksion te problematikave qe ka uji i ndotur dhe shkalles s epastrimit qe ekrkohet nga klienti ne jemi ne gjendje qe te ofrojemzgjidhjen dhe realizimin e vepres.Per kete Jon shpk bashgkepunon me kompanine Ceke ASIO.

Injektim rezine hidroizoluese

Jon shpk realizon mbylljen e prurjeve te ujit ne katet nentokesore te banesave, ne tunelet apo galerite nentokesore duke injektuar rezina specifike te cilat kur bien ne kontakt me ujin futen ne reaksion me te dhe realizojne vulosjen perfundimtare te tij. Disponojme lloje te ndryshme rezinash per ti perdorur sipas kushteve te ndryshme qe ka struktura beton apo beton arme si marka dhe porozotiteti i tij por edhe ne funksion te natyres se prurjeve te ujit siç jane plasaritjet, vrima apo betone te pa vibruara mire etj. Ne mundesojne bllokimin e prurjeve te ujit edhe ne tunele apo galeri duke injektuar rezine direkt ne struktura te forta natyrore , si perpara dhe pas betonimit dhe pavaresisht nga natyra e tyre si gure apo mermere etj. Jon shpk eshte distributor zyrtar per Shqiperine, Kosoven dhe Maqedonine e Veriut i kompanise Belge Spetec .Gjithashtu realizojme edhe stabilizimin e dherave duke rritur resistencen e tyre apo duke riparuar me ane te injektimit nenshtresat rrugore apo te dyshemeve dhe themeleve.

Historia e Jon sh.p.k

JON sh.p.k me eksperience 22 vjecare ne treg, operon ne te gjitha fushat e ndertimit. Krijimi i JON shpk si kompani daton ne 04 prill 1994, ne qytetin e Patosit, Fier, e drejtuar nga themeluesi dhe ortaku I vetem, ing.

Gezim Beqaj, me pervoje te meparshme 8-vjecare si inxhinier ndertimi dhe drejtues ne ndermarrje shteterore, si dhe me nje staf te vogel punonjesish, te kualifikuar ne fushen e ndertimeve dhe sherbimeve ne ndertim. I vetmi burim financiar per fondin e kapitalit te themeltar (100 000 leke) ishin te ardhurat modeste te ortakut te vetem, te realizuara nga puna e tij ne vite. Kontratat e para te kompanise kane qene te natyres se riparimeve dhe sherbimeve ne fushen e ndertimit me kompanine Albpetrol-Patos dhe me pas ne fushen e infrasruktures: ujesjelles-kanalizime-rruge, me investimet e buxhetit te shtetit, bankes Boterore, Komunitetit europian dhe donatoreve te ndryshem nderkombetare. 

Per 12 vitet ne vijim infrastruktura u be fusha kryesore e aktivitetit, ku, gjate peruidhes 1996-2008 jane realizuar rreth 46 kontrata si kontraktor I pare, pa konstatimin e asnje defekti, me vlere rreth 8 436 000 euro. Prioriteti kryesor I investimeve te kompanise ishte fuqizimi I teknologjise dhe logjistikes si dhe kualifikimi i personelit per sipermarrje ne fushen e infrastruktures. Ishte e para qe aplikoi teknologjite e reja te tubacioneve P.E. per uje-gaz-sjelles dhe kanalizime ne realizimin e kontratave te kesaj fushe. Fleksibiliteti, efikasiteti dhe qendrueshmeria u vune ne themel te politikave te zhvillimit te kompanise, politika qe e orientuan ate vazhdimisht ne kerkimin e burimeve te reja pa u shkeputur nga ekzistueset. 

Per 12 vitet ne vijim infrastruktura u be fusha kryesore e aktivitetit, ku, gjate peruidhes 1996-2008 jane realizuar rreth 46 kontrata si kontraktor I pare, pa konstatimin e asnje defekti, me vlere rreth 8 436 000 euro. Prioriteti kryesor I investimeve te kompanise ishte fuqizimi I teknologjise dhe logjistikes si dhe kualifikimi i personelit per sipermarrje ne fushen e infrastruktures. Ishte e para qe aplikoi teknologjite e reja te tubacioneve P.E. per uje-gaz-sjelles dhe kanalizime ne realizimin e kontratave te kesaj fushe. Fleksibiliteti, efikasiteti dhe qendrueshmeria u vune ne themel te politikave te zhvillimit te kompanise, politika qe e orientuan ate vazhdimisht ne kerkimin e burimeve te reja pa u shkeputur nga ekzistueset. 

Ne vitin 2007 kompania e transferon qendren e aktivitetit te saj ne Tirane. Kapitali I nenshkruar ne kete periudhe arrin shifren 40 300 000 leke (rreth 310 000 euro), si rezultat I rikapitalizimit te fitimeve te realizuara. Krahas infrastruktures, shihet me perparesi orientimi ne fushen e ndertimeve, rikonstruksioneve dhe sherbimeve ne ndertim. Specifika e ketij orientimi ishte: sjellja ne treg e markave me te mira te certifikuara me standartet europiane dhe njekohesisht teknologjive te po ketij niveli te aplikimit te tyre. 

Ne kete fushe gjate viteve 2002-2012 jane realizuar rreth 50 kontrata, kryesisht me investitore private, qe kapin vleren rreth 5 237 600 euro. Vlera e kapitaleve ne fund te vitit 2012 arrin ne 115 000 000 leke (rreth 833 000 euro). Investimet ne kete periudhe u perqendruan krahas promovimit te materialeve dhe teknologjive te reja ne infrastrukture (e gjithe gama tuba-rakorderi PE per ujesjelles-kanalizime,impiante pastrimi ujrash, etj), edhe ne ndertime industriale (dysheme industriale, konstruksione,etj) ne ndertime civile (hidroizolime tarracash, ballkonesh dhe katesh nen toke, depozita uji, etj.) ne kualifikimin e personelit per njohjen dhe aplikimin e ketyre materialeve dhe teknologjive, ne studimin e tregut europian (pjesemarrja ne panaire, workshop-e, etj), ne realizimin e bashkepunimeve me prodhues prestigjoze te markave te njohura,si: Nord Resine, Impertek, Eurotubi,Ferriere Nord, Maddalena, System Group, Volteco, Gapi Paint, Pontarolo Engineering, etj, ne Itali, Geberit ne Svicer, Forbo Flooring, Filtrix ne Hollande, CS France ne France, nder te cilat per kompanite Volteco , System Group, Forbo Flooring , ka fituar perfaqesine ekskluzive te tregut ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni. Profili qe sot kompania prezanton , pas 22 vjetesh aktivitet te panderprere, verteton bindshem se ka ecur ne rrugen e duhur te nje zhvillimi gradual, te qendrueshem e te sigurte dhe me potenciale materiale e njerezore qe garantojne perspektive .

Na Kontaktoni
Scroll to Top