Dysheme Industriale

Jon shpk eshte nder te paret ne Shiperi qe ka ofruar sherbime ne ndertimin e dyshmeve industrial.Duke nisur me projektet e para nga viti 2002 e ne vijim Jon shpk ka realizuar me dhjetra kontrata.Per te dhene nje kualitet te padikutueshem JON shpk merr persiper – Viziten ne kantier dhe nxjerrjen e problematikave – Zgjidhjen teknike perfshire edhe projektin – Mbikqyrjen apo supervizimin e prodhimit te betonit sipas klases se duhur – ndjekjen sipas njen protokolli standart PRODHIMI- TRANSPORTI – HEDHJA NE VEPER – deri ne perfundimin e plote te dyshemese industriale.Te gjitha materilet ( pervec betonit) ofrohen nga JON shpk si aditivet perketes, fibra çeliku apo polipropileni,kuarci I aditivuar sipas kerkeses perkatese te dyshemese si dhe te gjitha paisjet dhe makinerite

Videot

Ku eshte perdorur

Scroll to Top