Qender farmaceutike

Reisi Farma

Rejsi Farma is Builded by Jon Construction & Solution.

This project is one of the most beautiful Projects

Investitor
“Rejsi Farma” shpk
Sipermarres
“JON” shpk
Klienti
Reisi Farma SH.P.K
Projekti
“Qender farmaceutike dhe zyra administrative 1kt dhe 4kt"
Koha e Realizimit
Maj 2012 – Shtator 2014
Produkti
Amphibia Grip
Volgrip
Vlera e Projektit
Rreth 5.200.000 (pesemilione) euro

Pershkrimi i Projektit

Rejsi Farma është magazine farmaceutike më e madhe në Shqipëri, dhe e vetmja e ndërtuar në Ballkan në
përputhje të plotë me standartet Europiane. Është ndërtuar në periudhën 2012-2014, në autostradën
Tiranë-Durrës. Vlera e ndërtesës arrin shifrën prej 869 milionë leksësh + TVSH (ose 6.3 milionë euro +
TVSH). 

Natyra e punimeve të realizuara te Rejsi Farma janë listuar më poshtë:

– 3000 m2 ndërtim – 5 kate zyra;
– 5000 m2 ndërtim – magazinë për qëllime farmaceutike;
– Ndërtimi i sistemit të ujesjellësit, kanalizimeve dhe hidranteve për të gjithë kantierin dhe linja e
jashtme e furnizimit;
– Ndërtimi i sistemit të trajtimit të ujërave;
– Rrjetin elektrik, të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe sistemet e alarmit dhe sigurisë;
– Ndërtimi I rrugëve dhe shesheve;
– Punime hidro-teknike, vendosja e tubave të betonit me diametër 1 m, përforcimi i kanalit të
betonit me seksion 5×3 ml, mbushja dhe sistemi i kontrollit për mbulimin e dy lumenjve;
– Ndërtimi I murit rrethues dhe portat e jashtme;
– Gërmimi dhe transportimi;
– Realizim dyshemje prej 4000 m2 me material epoksi si Rezina;
– Realizim dyshemeje prej 4000 m2 me marmoleum dhe materiale pvc;
– Mbikqyrje dhe konsulencë;

Rezultatet

Rejsi Farma është magazine farmaceutike më e madhe në Shqipëri, dhe e vetmja e ndërtuar në Ballkan në
përputhje të plotë me standartet Europiane.