Spitali Hygeia

Spital


Nga Jon sh.p.k jane realizuar mbi 12.000 m katror dysheme per sallat e operacionit per te gjitha ambjentet spitalore.

Investitori

Hygeia Group

Sipermarres

Jon SH.P.K

Projekti

Spitali Hygeia

Vlera

Rreth 5.200.000 (pesemilione) euro

Koha e realizimit

Maj 2012 – Shtator 2014

Vendodhja

Autostrada Tirane - Durres

Pershkrimi i Projektit

Rejsi Farma është magazine farmaceutike më e madhe në Shqipëri, dhe e vetmja e ndërtuar në Ballkan në
përputhje të plotë me standartet Europiane. Është ndërtuar në periudhën 2012-2014, në autostradën
Tiranë-Durrës. Vlera e ndërtesës arrin shifrën prej 869 milionë leksësh + TVSH (ose 6.3 milionë euro +
TVSH). 

Natyra e punimeve të realizuara te Rejsi Farma janë listuar më poshtë:

 • – 3000 m2 ndërtim – 5 kate zyra;
 • 5000 m2 ndërtim – magazinë për qëllime farmaceutike;
 • Ndërtimi i sistemit të ujesjellësit, kanalizimeve dhe hidranteve për të gjithë kantierin dhe linja e
  jashtme e furnizimit;
 • Ndërtimi i sistemit të trajtimit të ujërave;
 • Rrjetin elektrik, të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe sistemet e alarmit dhe sigurisë;
 • Ndërtimi I rrugëve dhe shesheve;
  Punime hidro-teknike, vendosja e tubave të betonit me diametër 1 m, përforcimi i kanalit të betonit me seksion 5×3 ml, mbushja dhe sistemi i kontrollit për mbulimin e dy lumenjve;
 • Ndërtimi I murit rrethues dhe portat e jashtme;
 • Gërmimi dhe transportimi;
 • Realizim dyshemje prej 4000 m2 me material epoksi si Rezina;
 • Realizim dyshemeje prej 4000 m2 me marmoleum dhe materiale pvc;

Galleria e Punimeve