Reisi Farma

Punime Civile Ndertime Industriale Konstruksione Metalike Prerje dhe nderhyrje ne beton Punime hidroteknike Trajtim i ujerave te zeza Ujesjelles kanalizim