Freesh

Efikasiteti dhe sanksionimi shkencor

Ozoni eshte deklaruar nje agjent antimikrobik I sigurt “GRAS” nga Enti amerikan Food and Drug,
Administrata (F.D.A), nga USDA (Departamenti Amerikan i Bujqesise) dhe  nga EPA (Agjensia e Mbrojtjes Mjedisore)

Ministria Italiane e Shendetesise (prot. n° 24482 dt 31 korrik 1996) e njeh Ozonin si “Mbrojtes natyral per sterilizimin e ambjenteve te kontaminuara nga baktere, viruse, spore, etj dhe te infektuar nga merimanga, insekte, etj”

Shume universitete ne bote kane vertetuar procesin e sanifikimit ne Ozon, ne Itali disa universitete kane nxjerre protokolle laboratori:

Me teknikisht:

Reduktimi I emetimit te substancave te demshme per ambjentin, te realitetit te tij prodhues  (ISO 14000; EMAS);

Permiresimi dhe thjeshtimi I sistemeve HACCP dhe D.Lgs. 81 del 09/4/2008;

Zevendesimi I substancave kimike te nevojshme per perfitimin e standarteve higjenike te realitetit prodhues;

Garancia e sigurise per klientet rreth perfitimit te standarteve higjenike;

Normativat referuese

  1. Direktiva 2003/40/CE: perdorimi I ozonit per trajtimin e ujerave minerale;
  2. Lgs. 81 dt 30/04/2008: detyrimet e punedhenesit per te siguruar kushte higjenike te pershtatshme ne vendin e punes;
  3. Konferenca e Perkohshme Shtet-Rajone, 5 tetor 2006: skema e Linjave Guida per percaktimin e protokolleve teknike te mirembajtjes parashikuese mbi impiantet e klimatizimit;
  4. Normativa Teknike UNI 10339: kerkesat e impianteve aeraulike me synim mireqenien;
  5. Normativa Teknike UNI 10637: kerkesat e impianteve te qarkullimit, trajtimi dhe dezinfektimi I ujit te pishinave;
  6. HACCP, EMAS e ISO 14000: cme perdorimin e ozonit eshte e mundur te perfitohen avantazhe me qellim certifikimi;
  7. Reduktimi i kostove te sherbimit te pastrimit te zakonshem
  8. Reduktimi I konsumeve hidrike;
  9. Eleminimi total I mbetjeve kimike nga siperfaqet dhe ne ambjentet e prodhimit dhe perpunimit;

Dezinfektimi dhe aromatizimi

Kujt ja propozojme sherbimin ATTIVA O3?

Te gjitha aktiviteteve ne sektorin mjekesor: Studime/studio mjekesore te pergjithshme, specialistike, dentare, azile per te moshuarit, etj.Ambjenteve ku eshte e nevojshme higjiena e kontrolluar: azile, kopshte femijesh, shkolla.Aktiviteteve qe punojne me mjete transporti: autobuze, trena, auto, camper, ngarkim-shkarkime.Ne sektorin ushqimor dhe pregatitja e ushqimeve per trajtimin e ambjenteve te perpunimit, siperfaqet dhe kutite frigoriferike, laboratoret.Ne sektorin hotelier dhe restoranteve ku pergatiten ushqimet apo ne dhomat e hotelit per ti aromatizuar dhe per ti bere higjienikisht te sigurta dhe te rehatshme.  Ne sektorin wellness, SPA dhe palestra per dezinfektimin e dhomave te zhveshjes dhe ambjenteve ku eshte e mundur shtimi i kerpudhave, baktereve dhe mykut.Ne te gjitha ambjentet me vende per duhanpiresit.Ne te gjitha ambjentet private me arome jo te kendshme apo arome cigaresh, ne kabinen e shoferit te automjeteve apo camper-ave me dezinfektim dhe aromatizim edhe te sistemit te kondicioniPer aktivitetet ose private qe kane nevoje sterilizimin e depozitave te ujit te pijshem, veres apo permbajtje tjeter, per shembull damixhane, cistern, depozita uji camper-i apo varke/anije.

Ku eshte perdorur

Scroll to Top