Kompania Jon Albania Construction & Solution

Me mbi  22 vjet experience profesionale ne punime supervizimi, projekte civile inxhinierike, procedura prokurimi dhe tenderimi ne perputhje me rregullat PRAG/FIDIC dhe procedurat europiane per tenderat. 

 • Eksperience e zgjeruar ne menaxhim projektesh, kontroll financiar dhe sasior per ndertimet dhe rindertimet publike dhe jo publike, sistemet e hidroizolimit.

About the company

Emri i kompanise: “JON”
Data e themelimit: Prill 1994
Kombesia: Shqiptare
Statusi ligjor: Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (sh.p.k)
Vite eksperience: 26 vjet
Xhiroja e 10 viteve te fundit: Rreth 9 milione euro
Zoterues i :
Certifikates UNI EN ISO 9001:2000, per projektimin dhe ndertimin e ndertesave industriale.
Certifikates UNI EN ISO 14001:2004, per sistemin e menaxhimit te ambjentit.

Perfaqesues ekskluziv i :

 1. VOLTECO spa, Italy (www.volteco.com)
 2. Forbo Flooring, Netherland, Switzerland, Germany, etc (www.forbo.com)
 3. SIVIT srl, Italy (www.sivit.it)
 4. NORD PAvi srl, Italy (www.nordpavi.com)
 5. CS France, (www.c-sgroup.com)
 6. Arco Industrie, Italy, (www.arcoindustrie.it)
 7. PowerCemTechnology, Netherlands (www.powercem.com)
 8. Pontarolo Engineering, Italy (www.pontarolo.com)
 9. System Group Italy, (tubi.net):
 1. Centraltubi
 2. Futura
 3. Italiana Corrugati
 4. Mi plastic
 5. Pebo
 6. Rototec
 7. Mecsystem
 8. Futura Systems
 9. System Group France
 10. Mi plastic Romania
 11. Sab
 12. Lucania Resine
 1. INNEA consorzium, Italy (www.consorzioinnea.com)
 2. HAK International, Netherlands (www.ahakint.com)
 3. KIWA, Netherlands (www.kiwa.it)
 4. Watch Guard Video, USA (www.watchguardvideo.com)
 5. Radcrete, Australia (www.radcrete.com.au)
 6. MJ Gold, Switzerland (www.mjgold.ch)
 7. Nuova Sguassero, Italy (nuovasguassero.it)
 8. BIODRY, Switzerland (www.biodry.ch)
 9. Ma snc (www.tema.ra.it) etc
 10. Doellken (www.doellken.com)
 11. Concrete Canvas (www.concretecanvas.com)
Scroll to Top