Hidroizolime

Ne fushen e Hidroizolimeve Jon shpk ka filluar qe te sherbej ne treg qe nga viti 2005 dhe ne vijim.Fillimisht ne kemi bashkepunuar me kompanine Italiane Nord Resine si  perfaqesues eksluziv ne treg, duke realizuar disa sipermarrje te veshtira per kohen dhe nivelin e zhvillimit dhe aplikimit te teknologjive te ndertimit ne Shiperi.

Qe nga viti 2008 dhe ne vijim JON shpk gezon perfaqesine zyrtare per rajonin e Ballkanit perendimor te kompanise Italiane VOLTECO e cila eshte eshte njera nga me te mirat ne Ve det e BE si prodhues I materialeve hidroizolues.

Personeli jone inxhinoero teknik si dhe specialistet tane te aplikimit, kryejne trajnime te perviteshme ne Itali duke u paisur edhe me certifikatat perkatese me qellim qe te ofrojme sherbime dhe produkte te garantuara.

Te gjitha sherbimet tona ne kete fushe garantohen per cilesine ne perputhje me normat e CE.Ne jemi ne gjendje qe te japi zgjidhje per te gjitha problelmet e hidroizolimit si per ndertimet e reja ashtu edhe per ato ekzistuese qe kane probleme.

Kemi realizuar me dhjetra kantiere duke mos patur ansje problem apo reklamim te punimeve. Jon shpk nuk shet produkte hidroizlues por JEP ZGJIDHJE TE GARANTUAR. Menyra jone e punes eshte – Vleresim Knatieri-Zgjidhja teknike dhe Realizim I punimeve.

Per me teper informacion teknik per produktet ju mund te vizitoni webin : www.volteco.it ose navigoni ne Website tone.

 

Ne plotesim te sherbimeve te hidroizolimit Jon shpk eshte perfaqesues zyrtar i kompanise  Australiane RADCRETE e cila prodhon produkte te bazuar ne teknologjine NANO.

Produktet e kompanise Radcrete bazohen ne bashkeveprimin e produktit me ujin dhe cimenton duke bere te mundur mbylljen apo vulosjen e hapesirave bosh apo qe kane ajer brenda betonit nepermjer penetrimit ne thellesi te betonit ne rastin kur ai eshte i “ maturuar” dhe ne kete rast perdoret produkti  Radcon Formula  # 7  ose duke bashkevepruar me te ne rastin e perdorimit gjate aplikimit te betonit siç eshte produkti  Radmyx.

Keshtu qe JON shpk eshte ne gjendje  qe te prodhoje betone hidroizlues dhe qe te funksionoje edhe ne ambiente me agjente agresiv te te gjitha llojeve perfshire ketu edhe ne uje te kripur te detit apo ato qe permbajne elemente te rende agresive si ne ujera e galerive apo te minierave.

E veçanta e Radmyx eshte se ai kryhen njeherazi edhe fluidifikimin e betonit duke e bere ate shume mire te punueshem si dhe reduktimin e ujit.

Duke qene se bazohet ne NANO teknologji Radmyx vepron duke u riaktivizuar edhe kur vepra inxhinierike eshte ne shfrytezim dhe peson te plasura qe mundesojne futjen e ujit.

Me renien ne kontakt me ujin Radmyx rifutet ne aktivitet duke e bllokuar ate.

Per me teper ju mund te merrni info ne webin e tyre : www.radcrete.com.au ose navigoni nepermjet Website tone.

Scroll to Top