Konsulence

Jon shpk me nje ekesperience prej mbi 26 vjet ne tregun e ndertimit dhe si perfaqeues I mbi 20 kompanive prodhuese te teknologjive dhe produkteve ne ndertim nga vendet e BE por edhe me gjere si ne Australi apo Angli etj ka perfituar nje pervoje dhe kualifikim te kenaqshem, e afte per te dhene konsulece te niveleve te larta ne disa fusha shume specifike ne sektoprin e ndertimit.Duke qene se personeli yne inxhinierik eshte trajnuar dhe çertifikuar nga te gjitha kompanite qe ne bashkepunojme si dhe duke qene se JON shpk mban vazhdimiosht kontakte zyrtare dhe te kontraktuara edhe me zyrat teknike te te gjitha perfaqesive qe zoteron ,Jon shpk ofro konsulence dhe jep zgjidhje ne keto fusha:

  1. Hidroizolime te te gjitha llojeve dhe problematikave
  2. Izolim termik dhe akustik
  3. Trajtimin e ujit te pishem ujit ndotur dhe mbetjeve
  4. Sistemi I tubacioneve te ujit te pishem,kanalizimit dhe depozitave dhe testet e tyre.
  5. Dyshemeve te te gjitha tipeve ne funksion te funksionit te objektit
  6. Trajtimin e betoneve apo prodhimin e betoneve hidroteknike
  7. Trajtimin eshtresave dheb nenshtresave rrugore pa qene e nevoejhme te perdoren inertet.
  8. Verifikim e gjendjes se amortizimit te betoneve, dyshemeve te betonit apo maseteve( nenshtresave) si dhe demtimi i tyre apo percaktimi i sasise se lageshtise qe ato kane ne brendesi si dhe metodat dhe riparimi i tyre.
Scroll to Top