Ndertime

Jon shpk e krijuar ne vitin 1994 ka realizuar mbi 200 kontarta sipermarrjeje ne fushen e ndertimit.Ne ofrojme punime me “çelesa ne dore” ne ndertime civile,industriale,infrastukture,ujesjelles,kanalizime,rikostruksione , impiante te trajtimit te ujerve te ndotur etj.Jon shpk eshte nje kompani e çertifikuar dhe me nje staf te kualifikuar inxhiniero teknik te trajnuar edhe jashte vendit si ne Itali , Hollande,Zvicer etj per teknologji inovative ne fushen e materileve te ndertimit dhe te aplikimit.Per te gjitha teknologjite qe ne perfaqesojeme treg, te prezantuara ne kete website, jane kryer trajnime dhe kualifikime te çertifikuara me qellim qe te ofrojme ne treg sherbiemet tona te garantuara ne perputhje me normat e CE.Cdo produkt qe ne perdorim merret ne origjine ( fabrike) dhe klienti gezon garancite e plota ne perputhje me normat e CE.Sllogani jone kryesor eshte qe “ CILESIA ESHTE E PA NEGOCIUESHME” si dhe duke dhene zgjidhje ne kohe dhe me shpejtesine optimale.Fale ketij  koncepti JON shpk simbolizon sot ne treg “KUALITETIN E GARANTUAR” duke mos patur asnje reklamim per punime me cilesi te dobet ne te gjithe historikun e saj.

Scroll to Top