Trajtimi i ujrave te ndotura

Jon shpk ka eksperience dhe ofron sherbime per trajtimin te ujerave te ndotura te cdo lloj natyre ato qofshin.Ne funksion te problematikave qe ka uji i ndotur dhe shkalles se pastrimit qe kerkohet nga klienti ne jemi ne gjendje qe te ofroje zgjidhjen dhe realizimin e vepres.Per kete Jon shpk bashgkepunon me kompanine Ceke ASIO. Jon merr persiper zgjidhje me çelesa ne dore pra projektim dhe realzim te vepres deri ne dorezimin e plote me garancite perkatese.Jon shpk mund te realizoje edhe sisteme te trajtimit te ujerave te ndotur me kontroll dhe komandim ne distance dhe sisteme alarmi ne rast difektesh teknike.

Scroll to Top