JON PANAIRI TIRANE 2016

JON PANAIRI TIRANE 2016

Në këtë panair JON shpk është prezantuar me dy partnerë italian. Sivit – Prodhues i epoxeve apo rezinave kryesisht për sektorin indusstrial dhe Pontarolo Engineering.

Projekt pilot ne Shqiperi – Fier

Projekti Pilot me Bashkine Fier 2016 - PowerCem Technologies - JON shpk

Në këtë projekt pilot në njërën pjesë të rrugës është bërë trajtimi i nënshtresës rrugore me RoadCem pa qënë i nevojshëm përdorimi i inerteve ndërsa pjesa tjetër është realizuar me menyrën tradicionale.Pas nje viti janë bërë testet laboratorike nga kompania ALTEA rezultatet e të cilave kanë konfirmuar suksesin e plotë të teknologjisë PowerCem.Për të marrë […]