Ja cilat janë urat dhe digat që rrezikojnë shembjen në Shqipëri…

Në hapësirën “100% News” me gazetarin Besard Jacaj në Klan News, ishte iftuar inxhinieri Gëzim Beqaj. Ai komentoi gjendjen e digave dhe urave në vendin tonë, dhe mënyrën se si duhet të ndërhyhet tek to për të shmangur rrezikun. Ndiqni intervistën e plotë dhe komentoni mendimin tuaj.