Materialet

Këtu do të gjeni të gjitha produktet për të cilat JON SH P K është përfaqësues.
Ju mund të eksploroni të gjithë furnizuesit zyrtarë më poshtë

Dysheme

Flooring Systems Solutions from Jon

Betone te paaktivizuara

Inactivated Concrete Solutions from Jon

Adativ rrugor

Road Additive Solutions from Jon

Termo izolues 100% natyral

Thermal Insulation products from Jon

Tubacionet per ujesjelles

Water Supply Pipelines Solutions from Jon

Adativ hidrohizolus

Waterproofing Additives from Jon

Sherbimet AMS

Ozone Hygene Solutions Company

Letër-muri dhe aksesorë

Wallpaper and antibacterial accessories from Jon