Our Services

We Provide Construction, Industrial & all kinds Of Services

Construction

Jon shpk established in 1994 has realized over 200 entrepreneurship contracts in the field of construction.We offer works with “keys in hand” in civil constructions,

Explore »
Volgrip Light | Stadiumi Arena | JON Albania | jon.al | jonshpk

Waterproofing

In the field of Waterproofing Ion shpk has started to serve in the market from 2005 onwards.Initially we cooperated with the Italian company Nord Resine

Explore »
Tirana Olympic Park | JON Albania | jon.al | jonshpk

Flooring Systems

INDUSTRIAL FLOORS:Jon shpk is one of the first in Albania that has offered services in the construction of industrial buildings. Starting with the first projects

Explore »
Unactivated Concrete Canvas | JON SHPK | jon.al tirana | Construction

Unactivated Concretes

Jon shpk sin is one of the Albanian companies that constantly invests for the introduction of innovative technologies in construction that in 2020 has introduced

Explore »
Engineer Consulation | Consultant | Jon Construction | jon.al Tirana | Construction Albania

Consulation

Jon shpk with an experience of over 26 years in the construction market and as a representative of over 20 companies producing technologies and products

Explore »
Water supply | JON Albania | jon.al | jonshpk

WATER SUPPLY PIPELINES

Jon shpk is the official representative of System Group Italy, which consists of 10 factories that produce all types of pipelines, fittings and special parts

Explore »

Ndertim

Jon shpk e themeluar në vitin 1994 ka realizuar mbi 200 kontrata sipërmarrjeje në fushën e ndërtimit. Ne ofrojmë punime me “çelësa në dorë” në

Explore »
Engineer Consulation | Consultant | Jon Construction | jon.al Tirana | Construction Albania

Konsulence

Jon shpk me një përvojë mbi 26 vjet në tregun e ndërtimit dhe si përfaqësues i mbi 20 kompanive që prodhojnë teknologji dhe produkte në

Explore »
Tirana Olympic Park | JON Albania | jon.al | jonshpk

Sistemet e dyshemesë

KATET INDUSTRIALE: Jon shpk është një nga të parët në Shqipëri që ka ofruar shërbime në ndërtimin e godinave industriale. Duke filluar me projektet e

Explore »
Unactivated Concrete Canvas | JON SHPK | jon.al tirana | Construction

Betonet e paaktivizuara

Jon shpk sin është një nga kompanitë shqiptare që investon vazhdimisht për futjen e teknologjive inovative në ndërtim që në vitin 2020 ka futur në

Explore »
Volgrip Light | Stadiumi Arena | JON Albania | jon.al | jonshpk

Hidroizolim

Në fushën e Hidroizolimit Ion shpk ka filluar të shërbejë në treg nga viti 2005 e në vazhdim. Fillimisht kemi bashkëpunuar me kompaninë italiane Nord

Explore »

Golden Bridge international

Jon sh.p.k është përfaqësuesi zyrtar i kësaj kompanie për vende si: Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia, Greqia, Qipro, Italia dhe Gjermania. Golden Bridge

Explore »

Golden Bridge international

Jon sh.p.k is the official official of this company for countries such as: Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia, Greece, Cyprus, Italy and Germany. Golden Bridge

Explore »