Pallatet e vjetër drejt shembjes. Ç’ndodh me qytetarët, ku do të shkojnë?