ICE – Kompleks

Hidroizolim me Aquascud 420
Pjesërisht
Constructor : Jon SH P K
Investitor : ICE Complex
Address: Don Bosko kompleksi ICE
Status: Completed, Completed
Duration : 2009 – 2010

Natyra e punimeve të kryera në ICE Kompaleks janë renditur më poshtë:

Furnizoni me materialet e mëposhtme për:
Hidroizolim:
• Sistemet Aquascud 420 (asquascud themelore, të përbashkëta, këndore)
• Garvo 3 & 5
• Spidy 15
• Flexonet H100
• CP1
• Ultrabond
Ngjyrosje në dysheme dhe sinjalistikë për parkim nëntokësor
• Bojë e verdhë H2O
• Kuarci
• Sfera për pjesët e trafikut
• Katalizatorët
• Vetë-nivelimi
• Furnizimi + vendosja e shtresës së kuarcit me nivelimin e helikopterit

Disa fotografi përgjatë Hidroizolimit

Produktet e Perdorura

logo-for-under-construction.png

Jon Construction

Building isn’t just a job. At the Construction Company, it is our passion. With every project we undertake, we set the bar high and provide the best people in the industry, with a true love of what we do to make our Customers’ vision a reality.

Copyright Jon Construction & Solution © 2021

Developed by Suli SH P K