Reisi Farma

General Construction
Qendra farmaceutike dhe zyra administrative, 1 dhe 4 kate
Constructor : Jon SH P K
Investitor : Reisi Farma SH P K
Address: Autostrada Tirana-Durrës km 8 Tiranë, 1031
Status: Completed, Completed
Duration : 2012 – 2014

Natyra e punimeve të kryera në Reisi Farma janë renditur më poshtë:

– 3000 m2 ndërtim – 5 kate zyre;
– 5000 m2 ndërtim – magazinë për qëllime farmaceutike;
– Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit, kanalizimeve dhe hidrantëve për të gjithë kantierin dhe linjën e ndërtimit
furnizim i jashtëm;
– Ndërtimi i sistemit të trajtimit të ujit;
– Rrjeti elektrik, i brendshëm dhe i jashtëm, si dhe sistemet e alarmit dhe të sigurisë;
– Ndërtimi i rrugëve dhe shesheve;
-Punimet hidroteknike, instalimi i gypave të betonit me diametër 1 m, përforcimi i kanalit
beton me seksion 5 × 3 ml, sistem mbushjeje dhe kontrolli për mbulimin e dy lumenjve;
– Ndërtimi i murit rrethues dhe portave të jashtme;
– Germim dhe transport;
– Realizimi i dyshemesë prej 4000 m2 me material epoksi siç është Rrëshira;
– Realizimi i dyshemesë prej 4000 m2 me materiale marmoleum dhe PVC;
– Mbikëqyrje dhe konsulencë

logo-for-under-construction.png

Jon Construction

Building isn’t just a job. At the Construction Company, it is our passion. With every project we undertake, we set the bar high and provide the best people in the industry, with a true love of what we do to make our Customers’ vision a reality.

Copyright Jon Construction & Solution © 2021

Developed by Suli SH P K