Spitali Hygeia

Shtrim Dyshemeje
Pjeserisht
Constructor : Jon SH P K
Investitor : Spitali Hygeia
Address: Rrugës dytësore të Autostradës, Durrës
Status: Completed, Completed
Duration : 2009 – 2010

Natyra e punimeve të kryera në Spitalin Hygeia janë renditur më poshtë:

• Furnizimi + vendosja e Marmoleumit Real
• Furnizimi + vendosja e murit mbrojtës TP 200
• Furnizimi + vendosja mbrojtëse këndore SO 50