Projekt pilot ne Shqiperi – Fier

Në këtë projekt pilot në njërën pjesë të rrugës është bërë trajtimi i nënshtresës rrugore me RoadCem pa qënë i nevojshëm përdorimi i inerteve ndërsa pjesa tjetër është realizuar me menyrën tradicionale.
Pas nje viti janë bërë testet laboratorike nga kompania ALTEA rezultatet e të cilave kanë konfirmuar suksesin e plotë të teknologjisë PowerCem.Për të marrë info më të detajuara mund të na shkruani në [email protected]

Jon Construction

Building isn’t just a job. At the Construction Company, it is our passion. With every project we undertake, we set the bar high and provide the best people in the industry, with a true love of what we do to make our Customers’ vision a reality.

Copyright Jon Construction & Solution © 2021

Developed by Suli SH P K