Rreth Nesh

Kush jemi ne

Kompania Jon sh.p.k. është themeluar në vitin 1994 nga partneri i vetëm ing. Gezim Beqaj.
Në përputhje me kërkesat e tregut të kohës dhe përvojën e deritanishme të Beqajt, ne kemi ndërmarrë dhe përfunduar me sukses punimet inxhinierike si: ujësjellësi dhe kanalizimi, rrugët, kanalet e ujitjes dhe kullimit, rezervuarët e ujit të pijshëm, rezervuarët, linjat e furnizimit me naftë, ndërtimet civile dhe socio-kulturore, etj.
Ne kemi arritur të bëhemi një faktor pozitiv për sipërmarrjen serioze, veçanërisht në rrethin e Fierit, por jo vetëm.
Ndërmarrjet tona deri në vitin 2007 sigurohen nga pjesëmarrja në konkurse nga fonde publike si dhe ato të organizatave të ndryshme ose qeverive të huaja, si dhe investitorë privatë.
Objektivi që kishim për të zgjeruar dhe rritur kapacitetin e kompanisë është arritur me sukses të plotë, i reflektuar në rritjen e standardeve të shërbimit.
Parimet themelore që kemi pasur dhe kemi janë:
“Cilësia është e panegociueshme” dhe “Përditësimi me teknologjitë e reja në terren në Evropë dhe në botë”.
Kështu Jon sh.p.k. është bërë një emër i njohur në posedimin e standardeve dhe cilësisë.
E gjithë historia e zhvillimit tonë ka qenë dhe është fokusuar në futjen e teknologjive të reja dhe më të mirat në treg në fushën e ndërtimit.
Qëllimi ynë është transferimi i këtyre teknologjive në tregun shqiptar dhe më gjerë. Ne kemi arritur të kemi në tregun ballkanik përfaqësimin e rreth 20 teknologjive dhe markave nga më të mirat në tregun evropian dhe botëror.
Kështu, ne jemi bërë një referencë e teknologjive dhe zgjidhjeve inxhinierike në treg dhe kemi ndikuar seriozisht në rritjen e standardeve dhe futjen e risive në ndërtim, veçanërisht në fushën e hidroizolimit, izolimit termik, dyshemeve profesionale, materialeve për furnizimin me ujë të pijshëm dhe sistemet e kanalizimeve, etj.
Nga viti 2007 e në vazhdim shërbimet tona janë të fokusuara pothuajse tërësisht në tregun privat, duke shmangur konkurrencën publike.
Ju mund të shihni në uebin tonë disa nga teknologjitë më të mira të tregut evropian dhe botëror, për të cilat ne kemi zyrtarisht përfaqësimin për rajonin Shqipëri-Kosovë-Maqedonia e Veriut.

Vizioni yne

Duke bashkëpunuar dhe transferuar në tregun rajonal teknologjitë më të mira evropiane dhe botërore, ne do të mbetemi gjithmonë një nga më të kërkuarit dhe do të garantojmë për klientët tanë standardin më të mirë.
Shërbim standard dhe e njëjta garanci për të gjitha produktet, njësoj sikur klienti t’i ketë marrë në origjinë, duke garantuar origjinalitetin e produktit dhe shërbimit, përmes specialistëve tanë të certifikuar nga secila markë që ne përfaqësojmë.
Përditësimi me risitë në teknologjitë e reja dhe kualifikimi i vazhdueshëm, janë garancia e vetme që ne të mbetemi gjithmonë të parët.

Vlerat tona

Vlerat krijohen duke punuar dhe ruhen kur punët flasin vetë. Ne i kemi krijuar ato ndër vite, duke respektuar disa parime:
– “Që nga momenti kur paguheni nga klienti, në fakt ju keni” blerë “problemin dhe çdo lloj stresi që lidhet me atë që keni shitur”, që do të thotë SOT.
– “Gabimi është i papranueshëm”, që do të thotë besueshmëri dhe cilësi.
-“Cilësia është e panegociueshme”, që do të thotë GARANCI dhe STANDARDIZIM.
– “Zgjidhjet teknike të studiuara mirë dhe të konsultuara me partnerët tanë, të cilët na kanë dhënë përfaqësimin e produktit, nën përgjegjësinë e tyre”, që do të thotë Qëndrueshmëri, Jetëgjatësi dhe SIGURI.
– “Thuaju klientëve atë që di të bësh mirë, dhe jo atë që të tjerët nuk e bëjnë mirë”, që do të thotë RESPEKT dhe ETIKS në shërbim.

Jon sh.p.k. është tashmë një vlerë e padiskutueshme në tregun rajonal, duke sjellë në mënyrë dinjitoze produktet nga prodhuesit më seriozë dhe më të mirë në Evropë dhe më gjerë.
Por ajo që bën dallimin është se ne jemi duke pasuruar vazhdimisht tregun dhe shërbimet inxhinierike me teknologjitë më të fundit dhe më të sigurta.
Dhe ne do të vazhdojmë të shtojmë vlera.

Përfaqësuesi zyrtar i