Unactivated Concrete Canvas | JON SHPK | jon.al tirana | Construction

Betonet e paaktivizuara

Jon shpk sin është një nga kompanitë shqiptare që investon vazhdimisht për futjen e teknologjive inovative në ndërtim që në vitin 2020 ka futur në treg produktet e kompanisë angleze CONCRETE CANVAS që e përfaqëson atë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto produkte janë një risi për rajonin dhe konkretisht përmes tyre është e mundur të bëhet beton për vaditjen dhe kullimin e kanaleve, pellgjeve ose digave, mbrojtjeve të lumenjve ose shpateve dhe shpateve të rrugëve, etj., Pa pasur nevojë të përdorni beton të prodhuar në vend ose në fabrikat e betonit. Produktet e betonit Cnvas vijnë të prodhuara nga fabrika në formën e një “batanije” të përbërë nga dy membrana fibroze të cilat lidhen me njëra -tjetrën me fibra artificiale, ndërsa midis dy membranave është materiali i formuluar në fabrikë me çimento, aditivë inertë dhe përkatës Me të cilat kur janë në kontakt me ujin aktivizohen duke u kthyer në beton brenda 24 orëve. Materiali i përfunduar është instaluar në sipërfaqet e kanalit përkatës ose gropës mekanikisht dhe më pas laget me ujë (me çdo lloj uji). Në këtë mënyrë ne kemi marrë një beton të përforcuar me veti kimiko-mekanike shumë herë më të mira se betoni tradicional dhe me qëndrueshmëri ose garanci të përjetshme të certifikuar për 120 vjet, rezistent ndaj diellit dhe temperaturave të ulëta dhe ngricave. Për më shumë mund të vizitoni uebin: www.concretecanvas .com ose të lundroni nëpër faqen e Jon shpk.