Volgrip Light | Stadiumi Arena | JON Albania | jon.al | jonshpk

Hidroizolim

Në fushën e Hidroizolimit Ion shpk ka filluar të shërbejë në treg nga viti 2005 e në vazhdim.
Fillimisht kemi bashkëpunuar me kompaninë italiane Nord Resine si përfaqësues ekskluziv në treg, duke realizuar disa sipërmarrje të vështira për kohën dhe nivelin e zhvillimit dhe aplikimi i teknologjive të emërtimit në Shqipëri.
Nga viti 2008 e tutje, bashkëpunëtorët e JON gëzojnë përfaqësimin zyrtar për rajonin e Ballkanit Perëndimor të kompanisë italiane VOLTECO, e cila është një nga më të mirat në BE si prodhuese e materialeve hidroizoluese. Stafi ynë teknik inxhinierik si dhe specialistët tanë të aplikimit, kryejnë trajnime vjetore në Itali, duke u pajisur me certifikatat përkatëse në mënyrë që të ofrojnë shërbime dhe produkte të garantuara.
Të gjitha shërbimet tona në këtë fushë janë të garantuara për cilësi në në përputhje me standardet e CE.
Ne jemi në gjendje të japim zgjidhje për të gjitha problemet e hidroizolimit si për ndërtesat e reja ashtu edhe ato ekzistuese që kanë probleme.
Ne kemi kuptuar me dhjetëra kantiere ndërtimi duket se nuk kemi asnjë problem apo reklamim të punimeve.
Jon shpk nuk shet produkte hidroizoluese por FUSHON ZGJIDHJE TU GARANCUAR. Mënyra jonë e punës është – Vlerësimi Knatieri – Zgjidhja Teknike dhe Realizimi i punimeve.
Për më shumë informacion teknik në lidhje me produktet mund të vizitoni uebin: www.volteco.it ose të hyni direkt nga faqja jonë.

Përveç shërbimeve të hidroizolimit, Jon shpk është përfaqësuesi zyrtar i kompanisë australiane RADCRETE e cila prodhon produkte të bazuara në teknologjinë NANO.
Produktet e Kompanisë Radcrete bazohen në ndërveprimin e produktit me ujë dhe çimento, duke bërë të mundur mbylljen ose vulosni hapësira të zbrazëta ose të ajrosura përmes betonit duke depërtuar thellë në beton kur është “i pjekur” dhe në këtë rast produkti përdoret. Radcon Formula # 7R ose duke u kombinuar në rastin e përdorimit gjatë aplikimit të betonit siç është produkti Radmyx.
Kështu, JON shpk është në gjendje të prodhojë beton të papërshkueshëm nga uji dhe të veprojë në mjedise me agjentë agresivë të të gjitha llojeve, përfshirë kripën uji ose ato që përmbajnë elementë të rëndë agresivë si uji i galerisë ose minierat.
Karakteristika e veçantë e Radmyx është se ajo gjithashtu kryen lëngëzimin e betonit, duke e bërë atë shumë të punueshëm dhe duke zvogëluar ujin.
Duke u bazuar në NANO , Teknologjia Radmyx funksionon duke riaktivizuar edhe kur puna inxhinierike është në përdorim dhe pëson çarje që lejojnë hyrjen e ujit.
Pas kontaktit me ujin Radmyx rihyn në aktivitet duke e bllokuar atë.
Për më shumë mund të merrni informacion në faqen e tyre të internetit: www.radcrete.com.au ose lundroni nëpër faqen tonë.