Services

We Provide Construction, Industrial & all kinds Of Services

Engineer Consulation | Consultant | Jon Construction | jon.al Tirana | Construction Albania

Konsulence

Jon shpk me një përvojë mbi 26 vjet në tregun e ndërtimit dhe si përfaqësues i mbi 20 kompanive që prodhojnë teknologji dhe produkte në

Read More »

Ndertim

Jon shpk e themeluar në vitin 1994 ka realizuar mbi 200 kontrata sipërmarrjeje në fushën e ndërtimit. Ne ofrojmë punime me “çelësa në dorë” në

Read More »
Water supply | JON Albania | jon.al | jonshpk

WATER SUPPLY PIPELINES

Jon shpk is the official representative of System Group Italy, which consists of 10 factories that produce all types of pipelines, fittings and special parts

Read More »
Engineer Consulation | Consultant | Jon Construction | jon.al Tirana | Construction Albania

Consulation

Jon shpk with an experience of over 26 years in the construction market and as a representative of over 20 companies producing technologies and products

Read More »
Unactivated Concrete Canvas | JON SHPK | jon.al tirana | Construction

Unactivated Concretes

Jon shpk sin is one of the Albanian companies that constantly invests for the introduction of innovative technologies in construction that in 2020 has introduced

Read More »
Tirana Olympic Park | JON Albania | jon.al | jonshpk

Flooring Systems

INDUSTRIAL FLOORS:Jon shpk is one of the first in Albania that has offered services in the construction of industrial buildings. Starting with the first projects

Read More »