Cutting and interference in concrete | JON Albania | jon.al | jonshpk

Prerja dhe ndërhyrja me beton

Jon shpk, falë stafit të kualifikuar dhe pajisjeve që zotëron, ka të gjitha mundësitë për të kryer prerje, ndërhyrje, hapje gropash ose riparime të ndryshme në strukturat prej betoni dhe betoni të armuar. beton i shkrirë keq si dhe dnerhym edhe për rritjen e aftësisë ose rezistencës së dyshemeve ose direkëve (nënshtresave) deri në përfundimin e tyre në parametrat teknikë përkatës.