Cutting and interference in concrete | JON Albania | jon.al | jonshpk

Prerja dhe ndërhyrja me beton

Jon shpk, falë stafit të kualifikuar dhe pajisjeve që zotëron, ka të gjitha mundësitë për të kryer prerje, ndërhyrje, hapje gropash ose riparime të ndryshme në strukturat prej betoni dhe betoni të armuar. beton i shkrirë keq si dhe dnerhym edhe për rritjen e aftësisë ose rezistencës së dyshemeve ose direkëve (nënshtresave) deri në përfundimin e tyre në parametrat teknikë përkatës.

logo-for-under-construction.png

Jon Construction

Building isn’t just a job. At the Construction Company, it is our passion. With every project we undertake, we set the bar high and provide the best people in the industry, with a true love of what we do to make our Customers’ vision a reality.

Copyright Jon Construction & Solution © 2021

Developed by Suli SH P K