TRAJTIMI I MJEDISIT T P NDOTUR

Jon shpk ka përvojë dhe ofron shërbime për trajtimin e ujërave të ndotur të çdo natyre, çfarëdo qofshin ato. Në varësi të problemeve të ujit të ndotur dhe shkallës së pastrimit të kërkuar nga klienti, ne jemi në gjendje t’ju ofrojmë zgjidhjen dhe realizimin e punës. Ion shpk bashkëpunon me kompaninë çeke ASIO. Joni merr sigurinë me çelësat në dorë, pra Projektimin dhe realizimin e punës deri në dorëzimin e plotë me garancitë përkatëse. Ion shpk gjithashtu mund të realizojë sisteme të trajtimit të ujërave të zeza me telekomandë dhe sisteme alarmi në rast defektesh teknike.

logo-for-under-construction.png

Jon Construction

Building isn’t just a job. At the Construction Company, it is our passion. With every project we undertake, we set the bar high and provide the best people in the industry, with a true love of what we do to make our Customers’ vision a reality.

Copyright Jon Construction & Solution © 2021

Developed by Suli SH P K