Water supply | JON Albania | jon.al | jonshpk

Tubacionet e FURNIZIMIT TAT UJIT

Jon shpk është përfaqësuesi zyrtar i System Group Italy, i cili përbëhet nga 10 fabrika që prodhojnë të gjitha llojet e tubacioneve, pajisje dhe pjesë speciale të nevojshme për një punë inxhinierike të furnizimit me ujë të pijshëm ose ujërave të zeza dhe prodhimit industrial. Grupi .Sytem është një nga grupet më të mëdha në Evropë. Për më shumë informacion mund të shihni në internet: www.tubi.net ose lundroni nëpër faqen e Jon shpk. Ne ofrojmë jo vetëm produkte, por edhe konsultime për realizimin dhe gjetjen më të mirë dhe më optimale në dizajn dhe zbatim.