Sherbimet tona

Ofrojmë Shërbime Ndërtimore, Industriale & të gjitha llojet

Construction

Jon shpk established in 1994 has realized over 200 entrepreneurship contracts in the field of construction.We offer works with “keys in hand” in civil constructions,

Explore »
Volgrip Light | Stadiumi Arena | JON Albania | jon.al | jonshpk

Waterproofing

In the field of Waterproofing Ion shpk has started to serve in the market from 2005 onwards.Initially we cooperated with the Italian company Nord Resine

Explore »
Tirana Olympic Park | JON Albania | jon.al | jonshpk

Flooring Systems

INDUSTRIAL FLOORS:Jon shpk is one of the first in Albania that has offered services in the construction of industrial buildings. Starting with the first projects

Explore »
Unactivated Concrete Canvas | JON SHPK | jon.al tirana | Construction

Unactivated Concretes

Jon shpk sin is one of the Albanian companies that constantly invests for the introduction of innovative technologies in construction that in 2020 has introduced

Explore »
Engineer Consulation | Consultant | Jon Construction | jon.al Tirana | Construction Albania

Consulation

Jon shpk with an experience of over 26 years in the construction market and as a representative of over 20 companies producing technologies and products

Explore »
Water supply | JON Albania | jon.al | jonshpk

WATER SUPPLY PIPELINES

Jon shpk is the official representative of System Group Italy, which consists of 10 factories that produce all types of pipelines, fittings and special parts

Explore »

Ndertim

Jon shpk e themeluar në vitin 1994 ka realizuar mbi 200 kontrata sipërmarrjeje në fushën e ndërtimit. Ne ofrojmë punime me “çelësa në dorë” në

Explore »
Engineer Consulation | Consultant | Jon Construction | jon.al Tirana | Construction Albania

Konsulence

Jon shpk me një përvojë mbi 26 vjet në tregun e ndërtimit dhe si përfaqësues i mbi 20 kompanive që prodhojnë teknologji dhe produkte në

Explore »
Tirana Olympic Park | JON Albania | jon.al | jonshpk

Sistemet e dyshemesë

KATET INDUSTRIALE: Jon shpk është një nga të parët në Shqipëri që ka ofruar shërbime në ndërtimin e godinave industriale. Duke filluar me projektet e

Explore »
Unactivated Concrete Canvas | JON SHPK | jon.al tirana | Construction

Betonet e paaktivizuara

Jon shpk sin është një nga kompanitë shqiptare që investon vazhdimisht për futjen e teknologjive inovative në ndërtim që në vitin 2020 ka futur në

Explore »
Volgrip Light | Stadiumi Arena | JON Albania | jon.al | jonshpk

Hidroizolim

Në fushën e Hidroizolimit Ion shpk ka filluar të shërbejë në treg nga viti 2005 e në vazhdim. Fillimisht kemi bashkëpunuar me kompaninë italiane Nord

Explore »

Golden Bridge international

Jon sh.p.k është përfaqësuesi zyrtar i kësaj kompanie për vende si: Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia, Greqia, Qipro, Italia dhe Gjermania. Golden Bridge

Explore »

Golden Bridge international

Jon sh.p.k is the official official of this company for countries such as: Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia, Greece, Cyprus, Italy and Germany. Golden Bridge

Explore »